Konspekt warsztatów plastycznych
Warsztaty prowadzone w Kolegium Nauczycielskim

Temat: Grafika
Prowadzenie: dr. Andrzej Popiel
Hospitacja: dyr. Dr. Małgorzata Sieńczewska

Uczestnicy: Studenci Kolegium Nauczycielskiego
Grupy; 1AP, 2AP, 1BP, 2BP, studia dzienne
Czas trwania – 2 h jedna grupa

Scenariusz zajęć:

PRZEBIEG WARSZTATÓW:

 • Techniki graficzne
  – wykład na temat grafiki artystycznej i użytkowej
  a) historia grafiki
  b) zapoznanie z twórczością znanych grafików, oglądanie albumów
  ( A. Dürer, Rembrandt, F. Goya, Halina Chrostowska, sztuka japońska)
  c) techniki graficzne: druk wypukły (drzeworyt, gipsoryt, linoryt), druk wklęsły ,techniki metalowe trawione (miedzioryt, mezzotinta, staloryt, suchoryt, akwaforta, akwatinta), druk płaski (litografia, monotypie, serigrafia – sitodruk)
  d) Exlibris – najmniejsza forma graficzna
  – projektowanie, wycinanie i odbijanie przez studentów linorytu
  – wykonanie przez studentów w technice druku płaskiego monotypii na temat „Pejzaż z drzewami”
  z uwzględnieniem perspektywy powietrznej
 • Cele warsztatów:
  – przybliżenie wiadomości na temat grafiki
  – zapoznanie studentów z technikami graficznymi
  – zapoznanie studentów z dziedzictwem kulturowym związanym z grafiką
  i twórczością znanych artystów
  – rozwijanie zdolności manualnych, przewidywania efektów plastycznych
  – rozwijanie wyobraźni i możliwości wypowiadania się
  – przypomnienie wiedzy na temat perspektywy powietrznej i linearnej
  – uświadomienie istnienia podstawowych zasad kompozycji w pracy plastycznej
  – doskonalenie umiejętności samodzielnej pracy, przygotowanie warsztatu pracy (przycinanie linoleum, odbijanie linorytu, sprzątanie miejsca pracy)
  – organizacja pracy – czas na wykonanie zadań jest ograniczony
 • Materiały:
  – linoleum
  – dłutka, rylce, łyżeczki
  – ołówki
  – kalka przebitkowa
  – farba drukarska, rozpuszczalnik
  – papier biały
  – bibuła kolorowa
  – kamień litograficzny